ห้องเก็บเสียง

แผ่นซับเสียง PROSORB (Acoustic Sound Absorber) แผ่นซับเสียงช่วยในการซับเสียงดังกึกก้องที่เกิดขึ้นภายในห้อง เพื่อลดเสียงดังสะท้อน เสียงอึกทึกภาย ในห้องดนตรี ห้องอัดเสียง ห้องประชุม ห้องสัมมนา ทำให้ได้ยินเสียงภายในห้องได้ชัดเจนไม่มีเสียงสะท้อน เช่น หรือ ภายในโรงงานอุสาหกรรมที่เกิดเสียงดังจากเครื่องจักรต่างๆ และนอกจากนี้ยังช่วยทำให้ลดการเกิดเสียงดังออกไปรบกวนภายนอกได้อีกด้วย

 การทำห้องเก็บเสียง

1. ควรทำผนัง 2 ชั้น และเว้นช่องว่างระหว่างผนังประมาณ 10-15 ซม. เพื่อใส่

แผ่นฉนวนกันเสียง PE-Foam แผ่นเรียบชนิด Closed cells ควรเว้นระยะห่าง

ของผนังชั้นที่ 2 ไม่ให้ติดกับแผ่นฉนวนประมาณ 5-8 ซม. เพื่อลดการเดินทาง

ผ่านวัตถุของคลื่นเสียง เป็นการป้องกันเสียงไม่ให้รอดผ่านออกไปได้

2. เมื่อก่อผนังชั้นที่ 2 แล้ว ควรติดแผ่นซับเสียงอีกชั้น เพื่อเป็นการซับเสียงดังกึกก้อง

ไม่ให้สะท้อน ช่วยทำให้ได้ยินเสียงชัดเจนขึ้น และลดการเกิดเสียงดังกึกก้อง

แผ่นซับเสียงสะท้อนมีลายชนิด ขึ้นอยู่กับการใช้งานของห้องนั้นๆ เช่น

- แผ่นฟองน้ำซับเสียง PROSORB Acoustic Foam

- แผ่นกันเสียง PE-Foam ผิวพีระมิด ชนิด Opened Cells

- แผ่นอะคูสติคบอร์ด ชนิดลายหนอน และ แบบรูกลมพรุนทั้งแผ่น

3. ควรปูพรมที่พื้นเพื่อลดการสะท้อนเสียง และช่วยซับเสียงภายในห้อง

พรมปูพื้นมีหลายแบบ เช่น พรมอัดลูกฟูก พรมอัดไหม พรมปูพื้นแบบแผ่น Carpet tiles ควรเลือกใช้พรมแบบที่มีขนหนาหรือแบบขนห่วง

  

 

Product: ACOUSTIC FOAM

Acoustic foam is a really easy to install sound dampening insulation that absorbs multi-frequency noise and minimizes reverberation. It was originally designed to reduce reverberation within the room.  However, it will improve the acoustics within any space that suffers from poor acoustics. Acoustic foam Pyramid Shape, V Shape , Bloc Foam or Egg crate Shape have pattern that not only looks cool, but improves the sound absorbing performance of a room by increasing the surface area. This product is made with professional grade acoustic foam which enhances the listening experience or improves recording environment.

Acoustic Foam is perfect for:

  • Ceiling tiles, utility rooms, equipment enclosures, machine rooms
  • Medical facilities, clean rooms, computer rooms, offices, Factories
  • Gun ranges, engine compartments, compressor enclosures, manufacturing facilities

Benefit of Acoustic Foam

• Eliminates Standing Waves and Flutter Echoes 

• Reduces Unwanted Reflections 

• Decreases Slap-Back and Room Ring 

 

 


  • 1.Acoustic Foam: PYRAMID SHAPE 1.5” Dimension: Width 60 cm. x Height 60 cm. , Thickness 1.5 inch Packing : 4 pcs/ pack Price 640baht /pack ฟองน้ำซับเสียงทรงพีระมิดใช้สำหรับติดผนังเ...

  • PE-Foam: Pyramid (Opened Cells) Dimension: Width 60 cm. x Height 60 cm. , Thickness 1.5 inch Packing : 4 pcs/ pack , Price 1,000 baht / pack แผ่นซับเสียง PE-Foam ทรงพีระมิดช่วยในก...

  • PE- Foam Insulation (Closed Cells) แผ่นฉนวนกันเสียง PE-Foam Board แบบเรียบชนิด Closed Cells ช่วยป้องกันเสียงที่เกิดขึ้นออกไปภายนอกหรือป้องกันเสียง จากภายนอกเข้ามาภายในได้ เหมาะสำหร...

  • Acoustic Board แผ่นซับเสียงอะคูสติคบอร์ด แผ่นอะคูสติคบอร์ดผลิตจาก Mineral Fiber ใช้สำหรับซับเสียงสะท้อน เสียงกึกก้อง ใช้สำหรับติดเพดาน หรือ ผนัง สามารถวางแทนฝ้าเพดานได้ ปลอดภัยในกา...

  • Carpet พรมสำหรับปูพื้น มีส่วนช่วยลดเสียงสะท้อนภายในห้องได้เป้นอย่างดี พรมปูพื้นมีหลายแบบหลายชนิด โดยทั่วไปห้องเก็บเสียง และห้องซ้อมดนตรี นิยมใช้พรมอัดชนิดลุกฟูก เนื่องจากมีราคาไม่ส...
Visitors: 133,633